Opdrachtgevers

Opdrachten uitgevoerd voor:

 • Steunpunt Zorg en Onderwijs Fryslân
 • NCOI
 • College voor Toetsen en Examens/Staatsexamens (CvTE)
 • EVC Centrum Nederland
 • De Fietsersbond (Fietsschool)
 • Edcomm Verkeerseducatie
 • Bureau Sterk
 • Roho huiswerkinstituut Groningen
 • Mattie studiebegeleiding
 • Studiewereld Laudius
 • IVIO@school