Examinering & assessments

Voor onderwijsinstellingen neem ik mondelinge examens af, beoordeel ik schriftelijke examens, tentamens en opdrachten en neem ik praktijkexamens af.